“Garancja+”, je možnost brezplačnega podaljšanja garancijske dobe iz 12 mesecev na 24 mesecev. Potrebna je le registracija serijske številke izdelka, ki je upravičen do podaljšanja garancije.