Okolje in greenBOX

V današnjem času ekološke osveščenosti je prednost predvsem poraba energije. greenBOX je eden izmed energetsko najbolj učinkovitih namiznih računalnikov in je odličen primer energetsko učinkovitega izdelka. Uporablja manj kot 30W moči pri gledanju DVD filma. Za razliko od večine PC sistemov uporablja greenBOX namenske komponente strojne opreme, ki upravljajo določene njim namenjene procese in tako varčuje z energijo. greenBOX porabi tudi do 80% manj električne enegrgije kot konventiconalni računalnik pri enakem procesu.

Energetska eficienca

Manjša poraba energije zmanjšuje vpliv emisij toplogrednih plinov iz elektrarn. Prav zato se greenBOX ponaša z namenskimi komponentami, ki omogočajo učinkovito porabo energije. Za greenBOX je potrebno manj surovin in s tem energije za preooblikovanje le teh.

Nevarne snovi

Zaradi zmanjšanja negativnega vpliva na okolje je greenBOX konstruiran in izdelan po ROHS direktivah.
Pri izdelavi greenBOX-a niso bile uporabljene nevarne snovi: Pb, Hg, Cd, CR6 +, PBB, PBDE.

Transport

Zaradi majhnih proporcij greenBOXa je možen volumenski pripranek pri embalaži in s tem pri transportu, kar pomeni manj emisij ogljikovega dioksida. Navidezno gre za majhen faktor, ki pa v veliki meri pozitivno vpliva na naše okolje.

Recikliranje

greenBOX je sestavljen iz aluminija in drugih kovin, ki so v veliki meri reciklažne. Zasnova omogoča, da je plastika prisotna le v minimalnih količinah. Zaradi česar je greenBOX maksimalno materialno učinkovit.